Velmi nás těší, že můžeme přispět svou „troškou“ v pomoci lidem z Ukrajiny, prostřednictvím Centra sociálních služeb Vita vitalis v Prešove jsme proto darovali kapesní překladač Langie S2. Centrum Vita vitalis se kromě sociální činnosti věnuje také pomoci lidem přímo na Ukrajinských hranicích. Žijeme ve velmi turbulentní době, kdy čelíme nejen jako jednotlivci, ale i jako lidstvo různým nástrahám.

Práce v tak náročném prostředí je často komplikována komunikačními bariérami, které jim pomáhá překonávat právě překladač Langie S2. Doufáme, že bez komunikační bariéry se zefektivní pomoc a spolupráce pro tyto těžce zkoušené lidi. Kromě aktivního využívání Langie S2 dobrovolníky z Vita vitalis na Ukrajiských hranicích jej využívají a pomáhá i handicapovaným klientům centra.

Slovy paní ředitelky, které nám napsala v listu – „Společnými silami všichni přispějeme ke zvládnutí této nelehké situace.“ Velkou pomocí byl i při komunikaci s paní Lesjou z Kyjeva, která je v zařízení is její 80 letou maminkou.

Pevně věříme, že Langie S2 bude kvalitním a frekventovaným společníkem a pomocníkem všude tam, kde ho lidé potřebují.